top of page
servis obrazek.jpg

Servis

Pro bezchybnou funkci je nutné plynový spotřebič (kotel) prohlédnout každých 12 měsíců a to bez ohledu na skutečnost, že nevykazuje žádnou známku poruchy. Pravidelná servisní prohlídka nemůže zcela zabránit poruše či havárii topného zařízení, minimalizuje však problémy vznikající při zanedbávání pravidelné údržby zařízení (nižší účinnost, vysoká toxicita zplodin hoření, špatné spalování, únik spalin do okolí kotle, poškození hořáku a výměníku, atd.). Provedením prohlídky můžete předejít opravám, výpadkům zdroje tepla a následným komplikacím s porouchaným kotlem v průběhu topné sezóny. Doporučujeme servisní kontroly provádět vždy před topnou sezónou.

bottom of page