top of page
Plamínek

PRO BEZCHYBNOU FUNKCI JE NUTNÉ PLYNOVÝ SPOTŘEBIČ (KOTEL) PROHLÉDNOUT KAŽDÝCH 12 MĚSÍCŮ A TO BEZ OHLEDU NA SKUTEČNOST, ŽE NEVYKAZUJE ŽÁDNOU ZNÁMKU PORUCHY. PRAVIDELNÁ SERVISNÍ PROHLÍDKA NEMŮŽE ZCELA ZABRÁNIT PORUŠE ČI HAVÁRII TOPNÉHO ZAŘÍZENÍ, MINIMALIZUJE VŠAK PROBLÉMY VZNIKAJÍCÍ PŘI ZANEDBÁVÁNÍ PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY ZAŘÍZENÍ (NIŽŠÍ ÚČINNOST, VYSOKÁ TOXICITA ZPLODIN HOŘENÍ, ŠPATNÉ SPALOVÁNÍ, ÚNIK SPALIN DO OKOLÍ KOTLE, POŠKOZENÍ HOŘÁKU A VÝMĚNÍKU, ATD.). PROVEDENÍM PROHLÍDKY MŮŽETE PŘEDEJÍT OPRAVÁM, VÝPADKŮM ZDROJE TEPLA A NÁSLEDNÝM KOMPLIKACÍM S POROUCHANÝM KOTLEM V PRŮBĚHU TOPNÉ SEZÓNY. DOPORUČUJEME SERVISNÍ KONTROLY PROVÁDĚT VŽDY PŘED TOPNOU SEZÓNOU.

plynový spotřebič


KATEGORIE A

Provedení plynových spotřebičů z této kategorie je následující: Vzduch nutný k provozu plynového spotřebiče se přivádí z prostoru, kde je spotřebič instalován. Spaliny jsou pak odváděny do téhož prostoru.

Protože toto provedení je u plynových spotřebičů nejčastější, řadí se sem největší počet přístrojů. Patří sem například plynové sporáky, vařiče, některé typy průtokových ohřívačů vody nebo laboratorní a sklářské kahany.

Tel:  606 463 461

bottom of page