top of page
plynový kotel

Co zahrnuje montáž plynového kotle?

  • VYPUŠTĚNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU

  • DEMONTÁŽ STARÉHO SPOTŘEBIČE

  • USAZENÍ NOVÉHO SPOTŘEBIČE

  • PŘIPOJENÍ PLYNU A ELEKTŘINY

  • NAPUŠTĚNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU

  • MONTÁŽ PROSTOROVÉ REGULACE

  • UVEDENÍ DO PROVOZU

  • PROŠKOLENÍ OBSLUHY

  • ODVOZ STARÉHO SPOTŘEBIČE

  • ZAJIŠTĚNÍ VEŠKERÝCH REVIZNÍCH ZPRÁV

 

Tel:  606 463 461

bottom of page